Esittely

Veera Lahtinen

Luonnon Lapsi 

Olen lapsesta saakka kokenut vahvimmin olevani turvassa, kun oleskelen luonnossa. Luonnon keskeltä olen hakenut aina vahvistusta mieltä askarruttaviin kysymyksiin, lohtua elämän muutostilanteissa sekä paikkaani maailmassa. Rakkaus luontoa kohtaan on ohjannut paitsi luovaa itseilmaisuani, myös antanut suuntaviivat ammatilliselle kehttymiselleni.

Vahvasti luontoon liittyy myös se, että hakeuduin jo lapsena hevosten pariin. Hevonen on ollut minulle vahva kumppani aina siitä asti. Hevosen kanssa aloitin myös ammatillisen urani Harjun oppimiskeskuksessa, missä opiskelin hevosenhoitajaksi. Lisätietoa oppilaitoksesta löydät klikkaamalla alla olevaa painiketta.

Hevosen myötä päätin myös täydentää ammatillista osaamistani Ratkaisukeskeisen eläinavusteisen neuropsykiatrisen valmentajan opinnoilla. Opinnot alkoivat toukokuussa 2019. Lisää tietoa koulutuksesta löydät klikkaamalla alla olevaa painiketta.

Taidenatiivi

Olen etuoikeutettu voidessani kertoa kasvaneeni luovassa ympäristössä taiteen keskellä. Kotikasvatukseeni kuului vahvasti taide, ja pääsin harrastamaan taidetta eri muodoissaan (kuvataide, musiikki, tanssi, teatteri) aivan lapsesta saakka. Kesti kauan oivaltaa, ettei tuollainen kasvuympäristö ole itsestäänselvää aivan jokaiselle.

Lukion suoritin Savonlinnan taidelukiossa, joka on maamme vanhin taidelukio. Se paitsi antoi minulle kattavan pohjan  kuvataiteen perusteisiin, myös herätti kiinnostukseni suomalaista kansanperinnettä ja kulttuuria kohtaan.

Lukioaikaisia kokemuksia olen pystynyt hyödyntämään sittemmin omissa harrastuksissani, ratkaisukeskeisen taideterapautin (solution focused art) koulutuksessani, sekä tietenkin työssäni ihmisten kanssa.

Lisää tietoa Savonlinnan taidelukiosta löydät klikkaamalla alla olevaa painiketta.

Vierelläkulkija - eräopas - lähihoitaja - taideterapeutti

Rakkaus luontoa ja kansanperinnettä kohtaan sai minut opiskelemaan nuorena myös erä- ja luontomatkailua. Tuon koulutuksen myötä myös retkeilystä ja vaeltamisesta tuli minulle rakkaita harrastuksia. Vaikka Itä-Suomen rikas järviluonto onkin aina syvällä minussa, avasi tuo vuosi erämatkailun parissa silmäni näkemään, miten monipuolisessa ympäristössä suomalaisilla on etuoikeus elää. Tuskin ihminen elämänsä aikana ehtii koluta kaikkia niitä hienoja luontokohteita, jotka Suomi rajojensa sisään kätkee. Kurssilla pääsin myös konkreettisesti tutustumaan eräperinteeseen ja muinaistekniikoihin. Se on tuonut minulle syvyyttä ymmärtää suomalaisuutta ja sen erityispiirteitä.

Työskenneltyäni lähihoitajana vanhusten, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien parissa yli kymmenen vuoden ajan, minulle on noussut tärkeäksi kohdata jokainen ihminen ihmisenä, oman elämänsä asiantuntijana. Tältä arvopohjalta olen myös havainnut yksilöllisten kulttuurillisten ja luovien tekijöiden merkityksen ihmisarvoa tukevina tekijöinä. Jokaisella ihmisellä, ihan vauvoista jo kuolemaa lähestyviin, tulisi olla mahdollisuus kokea ja luoda taidetta sekä luontoelämyksiä mahdollisimman monipuolisesti.

Ratkaisukeskeisenä taideterapeuttina (solution focused art) haluan auttaa asiakasta löytämään keinoja oman itseilmaisun tukemiseen sekä sekä tunnistamaan voimavaroja erilaisten haasteiden kohtaamiseen ja elämän hallintaan.

Luontosuhdevalmentajana haluan antaa asiakkailleni mahdollisuuden tutustua ympäristöön ja omaan luontosuhteeseen turvallisesti, vahvistaa kokemuksia omaan kulttuuriperimään sekä löytää oivalluksia ja avata silmiä elämän pienille, arkisillekin ihmeille.


Ratkaisukeskeisyys


Ihminen on itse oman elämänsä asiantuntija

Ulkopuolinen ei voi määrittää, mikä on oikein tai väärin yksilöä itseään koskevissa asioissa. Mikä on yhdelle hyvä ei välttämättä sovi toiselle. Avaimet oman elämän lukkoihin löytyvät jokaisesta yksilöstä itsestään.

Menneisyys ei määritä tulevaisuutta

Elämässä koetut asiat kulkevat kyllä mukana, mutta ne eivät automaattisesti tee ihmisen elämästä jotakin ennalta määriteltyä. Virheistä ja vääristä valinnoista on aina mahdollista oppia. Aina on mahdollisuus muuttaa suuntaa.

Murtuminen ei ole päätepiste

Lopputuloksen onnistuminen ei kaadu yhteen, tai edes useampaan kompastumiseen. Aina on mahdollista arvioida tilanne uudestaan. Ratkaisu voi löytyä, kun tarkastelee sitä uudesta näkökulmasta.

Vahvista sitä, mikä tekee vahvaksi

Keinot selviytyä elämän haasteista löytyvät jokaiselta sisältä, ja ovat jokaisella yksilöllisiä. On tärkeää tunnistaa ne asiat, jotka vahvistavat juuri itseä. Se luo vakautta kestää vastoinkäymisiä, ja rohkaisee tavoittelemaan omia unelmia.


Ratkaisukeskeinen taideterapia

(solution focused art)

Taideterapiassa itse kuvalla ja sen tekoprosessilla on suuri merkitys: asiakkaan ja terapeutin käymän keskustelun lisäksi asiakas saa mahdollisuuden tutkia tilannettaan uudesta näkökulmasta. Tämä auttaa myös terapeuttia ymmärtämään paremmin tilanteeseen liittyviä ilmiöitä. Kuvan avulla terapeutti voi auttaa asiakasta löytämään keinoja tilanteen ratkaisemiseksi. Siellä, missä asiakas, terapeutti ja kuva (sekä sen tekeminen) kohtaavat todella, voi siis löytyä otolliset olosuhteet jonkin uuden syntymiseen.

Ratkaisukeskeinen taideterapia (solution focused art) ei määrittele teosta taiteen lainalaisuuksien mukaan. Kaikki, mitä asiakas tuottaa, on oikein, sillä asiakas on itse oman elämänsä paras asiantuntija. Tämän vuoksi terapiaan tai terapeuttiseen toimintaan osallistuminen ei myöskään edellytä aiempaa osaamista tai edes kokemusta taiteesta tai sen tekemisestä. Terapeutti opastaa käytettävään tekniikkaan.

Ratkaisukeskeinen taideterapia tai terapeuttinen toiminta soveltuu lähes kaikille ihmisille kautta elämän kirjon. Toteutettavat harjoitukst räätälöidään yksilöllisesti tilanteen mukaan.

Toimita on integratiivista ja siinä hyödynnetään eri taiteen aloja (kuvataide, musiikki, draama, sanataide, tanssi, valokuvaus).

Luova Maa järjestää terapiaa ja terapeuttista toimintaa niin yksilöille kuin ryhmillekin. Lisää tietoa erilaisista vaihtoehdoista löydät omalta palvelut välilehdeltään.

 

Eläinavusteinen valmennus

Eläin peilaa luonnostaan ihmisen tunteita ja reaktioita, mikä tarjoaakin loistavan tilaisuuden harjoitella näiden säätelyä. Eläimen läsnäolo voi myös rauhoittaa, kannustaa tavoittelemaan itse määriteltyjä tavoitteita, tai rohkaista murtamaan omia lukkoja.

Eläinavusteinen valmennus soveltuu loistavasti etenkin erityistä tukea tarvitseville (nepsy) ja heidän läheisilleen, mutta harjoituksista voivat hyötyä myös esim. mielenterveyskuntoutujat, stressaantuneet, kroonistuneista kivuista tms. kärsivät, tai diagnooseihin katsomatta kuka tahansa, jolla on tarve löytää ratkaisuja elämän haasteisiin ja halu työskennellä eläimen kanssa. 

Valmennuksessa apuna käytettävät eläimet on valittu huolella: ne ovat kilttejä ja tottuneet toimimaan ihmisten kanssa. Tällä hetkellä Luovan Maan valmennusryhmään kuuluu hevonen. Tiimiin haetaan jatkuvasti myös muita tehtävään soveltuvia eläimiä.

Yksilö/parivalmennuksessa myös oman lemmikin käyttö on mahdollista, joskaan ei tietenkään välttämätöntä.